Besluitenlijst GS-vergadering van 2 juli 2002

Als u wilt kunt u deze lijst afdrukken
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
1 BD (Aalderink)
Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 2002.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
2 RE2002.61634 REW Esmeijer
Onderwerp
Vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van statenlid ing. E. Klein 
(SGP)inzake de problematiek van het ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
3 MW2002.27566 MW Boxem
Onderwerp
Handhavingsproject Ruimte voor Ruimte.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
4 MW2001.3864 MW Aalderink
Onderwerp
Reactie op besluit tot aanhouding bezwaarschrift van Gebr. Van der Linde, te 
Buren.

(Aangehouden GS-overleg d.d. 18 juni 2002, C8).
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
5 MW2002.27423 MW Aalderink
Onderwerp
Strategie Milieuwethandhaving.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
6 MW98.48001 MW Aalderink
Onderwerp
Wet Milieubeheer, Midden-Betuwe Slibverwerking BV te Tiel.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
7 MW2002.6091 MW Boxem
Onderwerp
Beslissing op bezwaarschrift d.d. 5 februari 2002 tegen besluit van 8 januari 
2002, nummer MW 2000.7172.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
8 RE2002.33963 REW Esmeijer
Onderwerp
Algemene Bestuurswet Bezwaarschrift van de Gelders Katholieke 
Vrouwenorganisatie, tegen het besluit van GS d.d. 28 februari 2002,
RE2002.18124, inzake subsidieverzoek studiekringdagen.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
9 RE2002.59964 REW De Bondt
Onderwerp
Besluit van de gemeenten Duiven en Wijchen tot deelname in fusie Nuon Water, NV 
Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel NV. (artikel 15
Gemeentewet)
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
10 MW00.26304 MW Aalderink
Onderwerp
Wet Milieubeheer; aanvraag van Vermeer Infrastructuur BV. 
Vaststellen van de definitieve beschikking t.b.v. de inrichting aan de
Energieweg 28 te Nijmegen.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
11 MW00.39243 MW Aalderink
Onderwerp
Wet Milieubeheer; aanvraag van Norkse Skog Parenco BV te Renkum. 
Vaststellen van de definitieve beschikking t.b.v. de inrichting aan de
Veerweg te Renkum.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
12 MW99.33231 MW Aalderink
Onderwerp
Wet Milieubeheer; aanvraag van het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 
2 te Doetinchem.
Vaststellen van de definitieve beschikking t.b.v. de inrichting aan
Baggerspeciestortplaats in Drempt (gemeente Hummelo en Keppel).
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
13 MW99.40416 MW Aalderink
Onderwerp
Wet Milieubeheer; aanvraag van het waterschap Rivierenland. 
Vaststellen van de definitieve beschikking t.b.v. de inrichting aan
de Trichtsevoetpad 4 te Geldermalsen.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
14 MW01.13286 MW Aalderink
Onderwerp
Wet Milieubeheer; aanvraag van Exploitatiemaatschappij J. Ter Horst BV. 
Vaststellen van de definitieve beschikking t.b.v. de inrichting aan de
Kloosterstraat 3 te Varsseveld.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
15 RE2001.119815 REW Boxem
Onderwerp
Gemeente Kesteren: bestemmingsplan buitengebied Dodewaard 2001.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
16 RE2002.37992 REW Boxem
Onderwerp
Gemeente Buren: bestemmingsplan Doejenburg III.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
17 RE2002.3217 REW Boxem
Onderwerp
Gemeente Nijmegen, bestemmingsplan Galgenveld III, 1974-F.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
18 RE2002.17167 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Ede, bestemmingsplan Ede-centrum, 3e particuliere herziening 
Hof van Gelderland/Markt.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
19 RE2002.12487 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Aalten: bestemmingsplan industrieterrein II-2000.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
20 RE2002.22176 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Aalten: bestemmingsplan zonering Het Broek.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
21 RE2002.18662 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Epe: bestemmingsplan Heggerenk, 11e partiŽle herziening.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
22 RE2002.38001 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Nijkerk: bestemmingsplan Van Kommer 2001.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
23 RE2002.14907 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Apeldoorn: bestemmingsplan bedrijfsterrein Apeldoorn-Noord, 2e 
partiŽle herziening.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
24 RE2001.77867 REW Boxem
Onderwerp
Gemeente Voorst: heroverweging buitengebied 1996.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
25 RE2001.122195 REW Peters
Onderwerp
Gemeente Doesburg: partiŽle herziening bestemmingsplan Binnenstad, Korte 
Koepoortstraat.
 
Rondvraag GS-vergadering van 2 juli 2002
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
1 BD Allen
Afspraak
Gedeputeerde Staten nemen de notitie betreffende "Betekenis van het in de maak 
zijnde regeerakkoord voor Gelderland" voor kennisgeving aan.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
2 BD Allen
Afspraak
Het Huis der Provincie zal op zaterdag 7 september a.s. open zijn voor het 
landelijk congres van D66. Gedeputeerde Staten nemen dit voor kennisgeving aan.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
3 --- Doek/Zondag
Afspraak
Op donderdag 4 juli vergadert de Tweede Kamder over het concept regeerakkoord. 
Gedeputeerden Zondag en Doek zullen hiervoor naar Den Haag gaan.
 
Nummer Commissoriaal Afdeling Gedeputeerde Openbaar
4 --- Allen
Afspraak
Gedeputeerde Staten kiezen voor gesprekken per regio met gemeenten. Ook 
vertegenwoordiging regiobesturen, bedrijfsleven en G.M.F. uitnodigen. Starten
met drie bijeenkomsten op de voorgestelde data.
 

terug naar de vorige pagina